30.- CULTURA AMB RISC D'EXTINCIÓ.

 1.- Justificació.- 

Centre d'estudis del Priorat (CeP) aviat farà la presentació del seu projecte de  "LA PORTADORA 2023-25, LA PORTA ADHERIDA AL PAISATGE SOSTENIBLE GARANTIA DEL NOSTRE FUTUR" 

Dins del full de serveis ja en marxa 2015-22, que fins ara s'han editat quatre revistes de "La Portadora" i del nou full de ruta 2013-2025 amb la proposta segons els moments actuals que consisteix en un nou projecte.

2.- Projecte.-

"SOS. Drets per la Igualtat. La Cultura amb Risc d'Extinció" dels estudis històrics socials comarcals 2023-25 en els fòrums que ens vulguin atendre, a poder ser en tots els municipis del Priorat i a les ciutats de Tarragona i Barcelona i al Principat d'Andorra, per a donar a conèixer el Priorat.

3.- Principis ètics i valors universals.-

- El Dret de la ciutadania a Protegir la Igualtat i l'Equitat de totes les persones davant la Cultura amb Risc d'Extinció i el seu voluntariat lliure sens  barreres. Cal identificar els Motius d'Interès Cultural amb Risc d'Oblit i donar-los a conèixer i obrir-los a la participació ciutadana.

- Les persones que ho fan possible és la implicació com més general de la ciutadana i de les persones estudioses sobre els temes concrets i puntuals.

- La revista "La Portadora" és la única eina comarcal per a fer la difusió dels estudis històrics i socials a nivell del Priorat com de fora de la nostra comarca, a nivell nacional com internacional.

- La necessitat de crear el Fòrum de Drets Socials i Culturals del Priorat, per a l'empoderament de la ciutadania del segle XXI a favor dels ODS 2030 en els valors "Paisatge i Sostenibilitat".

- El projecte Paisatge i Sostenibilitat del Priorat és més que un projecte és un Dret Social.

4.- La mediació cultural i social.- 

- Ja tenim en marxa l'Atenció a la Víctima des de la Mediació voluntària al Priorat i a la ciutat de Tarragona des de l'any 2020, amb suport telemàtic.

19.- JUSTÍCIA.- Ponent Permanent Cooppel sobre Justícia i Drets Humans.: 15.- Mediació voluntària davant les víctimes en les relacions veïnals.- (oasimontsant.blogspot.com)

El projecte La Portadora 2023-25 és un projecte de mediació i democratització cultural

5.- Projecte Cooppel Interacció Solidària.-

El projecte "La Portadora" és un projecte voluntari i solidari 

La solidaritat és un factor sense afany i al marge de l'afany econòmic però que incideix en el creixement econòmic i en el PIB, incidint en la satisfacció col·lectiva. 

Dins del programa Priorat- Catalunya- Andorra Cooppel  d'Interaccions Solidàries DiT'S B@NC'S, el nostre patrimoni solidari cultural i social.-

Estem en marxa el programa "Interaccions Solidàries" (IS) amb el projecte DIT'S BANC'S donació (D) interactiva (I) en tasques (T) solidàries (S) amb accions i espais amb bons (B), accions (A), nòmines (N) i crèdits (C) dins del marc solidari fora del camp econòmic, és a dir tot allò que es pot fer sense pensar amb els diners i els interessos creats que aquest genera dins de la quota màxima assumible general (QAG). Es com un Joc Solidari de Rols, Estratègies, Tàctiques i Operacions que influeix en el creixement col·lectiu social i comunitari.

Aquest programa ho fem amb un conveni amb el Rectorat de la URV sobre Aprenentatge Servei, amb col·laboració amb altres entitats i institucions  i amb l'assessorament de professionals en les iniciatives solidàries i en experts en economia ecològica i circular.

El programa es fonamenta en l'oferta de sota on pots trobar tota la informació.

https://cooppelcaminsmartiifranques.blogspot.com/2022/02/22-estem-lequador-del-curs-2021-22.html


DEMANEM I PREGUEM QUE NO SIGUEM DESCARTATS O MARGINATS, abans de ser jutjats

LA INFORMACIÓ ÉS UN DRET SOCIAL IRRENUNCIABLE

Escriu a what's 619 79 39 69 o info@cooppel.org

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

48.- Tarragona. SSTT Cultura. Presentem la campanya 2023 del XX aniversari del CeP.-

39.- El Pradell de la Teixeta. Visita local de dos argentins per la seva relació de descendència amb el poble i de Catalunya.-

71.- Acte públic i concert Cooppel per la Pau a Cornudella, 17 de març de 2023.-